Zajímavosti

 

Statistiky:

Co možná ne (víte) o kouření cigaret.

Na světě je 1,3 miliardy kuřáků. V České republice kouří přibližně 30 procent populace (2 250 000).

V současnosti umírá na celém světě v důsledku kouření zhruba 4 milionů lidí ročně.

Ve 20. století zabil tabák kolem 100milionů lidí na celém světě a tento počet vzroste ve 21. století na 1 miliardu.

Každoročně zemře v důsledku užívání tabáku 700 000 Evropanů.

Kouření cigaret způsobuje přibližně čtvrtinu onemocnění srdce a cév, většinu chronických plicních onemocnění
a je zodpovědné za vznik celé jedné třetiny všech nádorů v České republice.

Tabákový kouř je zodpovědný za víc než 80 % případů rakoviny plic.

Kouření cigaret se významně podílí i na dalších nemocích: vředy žaludku, osteoporóza, poruchy imunity, neplodnost u mužů
i u žen, komplikované hojení ran, závažné poruchy zraku a sluchu.

Náklady způsobené užíváním tabáku v EU činí 517 miliard Eur ročně.

Celkové ekonomické náklady související s tabákem snižují národní bohatství vyjádřené HDP až o 3,6 %.

Co je pasivní kouření ?

Kouření se nepodepisuje jenom na zdraví kuřáků, ale ohrožuje také lidi, kteří vdechují cigaretový kouř pasivně. Děti vyrůstající v zakouřeném prostředí trpí častěji záněty dýchacích cest, záněty středního ucha a také mají vyšší riziko vzniku leukemie. Rizika pasivního kuřáctví jsou stejně nebezpečná jako u aktivního kouření.

Kouř je karcinogen třídy A (dle Mezinárodni agentury pro výzkum rakoviny), neexistuje bezpečná úroveň pasivního kouření!

Na celém světě zemře každý rok v důsledků pasivního kouření přes 600 000 nekuřáků, z tohoto počtu 25 procent tvoří děti!

Děti a kouření

Děti a mladiství jsou nejzranitelnější skupina. První kontakt s cigaretou v České republice je kolem 12. roku života a neustále se snižuje.
Většina dospělých kuřáků začala kouřit když jim bylo méně než 18. let a většina toho lituje a chtěla by přestat.

Kouření cigaret je silná drogová závislost, závislost na tabáku je nemoc, která se dá léčit !

Normální je nekouřit!

Zdroje informací:
EUROPEAN LUNG WHITE BOOK. Zdraví plic v Evropě: Fakta a čísla. Tiskárna Grafico, s.r.o., 2013, 70 s. ISBN 978-80-7471-076-6.
http://www.stop-koureni.cz/koureni-a-nase-zdravi
ŠTEFLOVÁ, Alena. Rámcová úmluva o kontrole tabáku, podpora ratifikačního procesu v České republice ze strany WHO. In: [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=75226

 

 

Odkazy:

 

              Nekuřátka

          Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

          Národní linka pro odvykání kouření

          Centrum pro léčbu závislosti na tabáku

          Boj s nikotinem ! Rádio Petrov