Ohlasy

 

 

Dobrý den,
chci Vám velmi srdečně vyjádřit poděkování za podporu projektu Proč říct Ne cigaretám, při kterém jsme se letos již podruhé setkali s MUDr. Potrepčiakovou z plicního oddělení FN Brno Bohunice.
Prezentace jsou opravdu skvěle zpracované a přináší znalosti a překvapivá „odhalení“ odvrácené strany závislosti na cigaretách nejen našim žákům, ale i vyučujícím. Je totiž docela důležité, že tyto poznatky přednáší přímo lékař (a ne učitel), který vidí výsledky mnohaletého zlozvyku na svých pacientech, většinou ve finálním stadiu choroby.
Děti poslouchaly se zatajených dechem a ptaly se na mnoho věcí. Většinou jsme v diskusi pokračovali přes přestávky. Myslím si také, že by bylo víc než potřebné a vhodné začít s prevencí již v 5. ročníku.
Proto bychom byli moc rádi, kdybyste projekt mohli podpořit i v dalších letech, aby mohli z nových setkání čerpat informace nejen naši příští žáci, ale i další školy, na které se zatím nedostalo.

 

Ještě jednou děkuji a přeji Vám hezké dny ve zdraví.
Za ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
Mgr. Eva Moškvanová, ZŘ

 

 

Dobrý den,
chtěla bych Vám poděkovat za podporu projektu "Proč říct cigaretám NE" . Žákům se beseda s paní Stanislavou Potrepčiakovou moc líbila,  dověděli se zajímavé věci, o kterých neměli ani ponětí. Jednu přednášku jsem také navštívila, protože učím přírodopis a výchovu ke zdraví, a zajímalo mě, jakým způsobem bude s dětmi pracováno a jak budou reagovat. Byla jsme nadšená vysokou úrovní pedagogických schopností lektorky, odborností a schopností s citem vysvětlit problémy dětem tak, aby je pochopily přes svůj nízký věk. Bylo výborné a působivé i ukázání důsledků kouření a souvisejících zdravotních problémů z praxe lékařky. Byla bych ráda, kdyby takto kvalitní a přínosné besedy mohly probíhat na školách častěji.

 

S pozdravem
Mgr. Eva Mališová, ZŠ Novolíšeňská 10, Brno