Kontakty

   

MUDr. Irena Opletalová

Vedoucí projektu PPpŠ

Klinika nemocí plicních a TB LF a MU FN Brno

Centrum léčby závislosti na tabáku

e-mail: necigaretam@gmail.com

tel.: + 420 732 688 392

Dagmar Fejerová

Koordinátor projektu PPpŠ

Klinika nemocí plicních a TB LF a MU FN Brno

e-mail: necigaretam@gmail.com

tel.: + 420 608 562 511

MUDr. Stanislava Potrepčiaková

Tvůrce projektu PPpŠ

e-mail: potrepciakova@gmail.com

tel.: + 420 776 351 716

Monika Klusáková

Koordinátorka a tvůrce projektu PPpŠ

Členka Společnosti pro léčbu závislostí na tabáku

e-mail: monika.klusakova@seznam.cz

tel.: + 420 604 939 143